Osuuskunta Työpooli Andelslag on vuonna 2011 perustettu osuuskunta, jonka toiminnassa on tällä hetkellä mukana useita uusmaalaisia yrityksiä. Työpoolin tehtävänä on rekrytoida ja kouluttaa työntekijöitä mukana oleviin yrityksiin, ennen kaikkea tasoittamaan tuotannon ruuhkahuippuja. Osuuskunta jatkaa kymmenen vuotta osittain ESR-rahoituksella toimineen hankkeen toimintaa.

Otamme mielellämme uusia yrityksiä mukaan toimintaan.

Yritykset toimivat eri toimialoilla, jolloin tuotannon sesonkihuiput osuvat eri aikoihin. Ja juuri siinä onkin Työpoolin idea: työntekijälle voidaan tarjota työtä vuorotellen eri yrityksistä. Esimerkiksi jäätelötehdas työllistää kesällä paljon enemmän kuin talvella ja kirjanpainajat päinvastoin.

Työpoolin tehtävänä on paitsi rekrytoida sopivia henkilöitä, myös huolehtia henkilöiden koulutuksesta ja valmennuksesta. Koulutuksiin valitaan henkilöt TE-toimistojen kautta. Koulutukset toteutetaan hyvin käytännönläheisesti ja yritysten tarpeista lähtien.

Työpooli ei toimi työnantajana, vaan työsuhde on aina työnantajayrityksen ja työntekijän välinen.

Työpoolin periaatteet

Työpoolin jäsenyritykset toteuttavat seuraavia periaatteita:

  • Työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti riippumatta työsuhteen laadusta tai työntekijän iästä, sukupuolesta tai kansalaisuudesta.
  • Työntekijöiden kanssa solmitaan kirjalliset työsopimukset, joissa on selkeästi määritelty työn sisältö ja viikottainen työaika.
  • Mikäli työnantaja palkkaa saman henkilön toistamiseen, tulkitaan hänen tulevan työsuhteeseen kuten vanha työntekijä. Tämä tarkoittaa mm:
    • Työntekijälle maksetaan vähintään samaa palkkaa, kuin maksettiin hänelle edellisen työsuhteen päättyessä.
    • Työntekijälle maksetaan edellisestä työsuhteesta mahdollisesti maksamatta jääneet lomarahat viimeistään uuden työsuhteen ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä.
    • Sairastumistapauksissa ei uuden työsuhteen ensimmäisen kuukauden aikana sovelleta 50% omavastuuosuutta.

Nämä periaatteet on hyväksytty 28.10.2004 silloisen Työpoolin yritysten kokouksessa. Ne on vahvistettu myös uuden Työpoolin periaatteiksi.